post

Costul fructelor este deductibil din taxele catre bugetul de stat. Potrivit punctelor 13 şi 14 din normele de aplicare la Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, sunt considerate cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice; orice cheltuieli cu salariile sau asimilate salariilor cat si cheltuielile privind serviciile care vizează eficientizarea, optimizarea, restructurarea operaţională şi/sau financiară a activităţii contribuabilului;